shape
Forum Romanum - dosłownie "rynek rzymski" - to plac w starożytnym Rzymie, u stóp Kapitolu i Palatynu. Przez cały okres republiki było centrum życia religijno politycznego, a zarazem i ekonomicznego. Z chwilą upadku cesarstwa rzymskiego nastąpił schyłek świetności, do którego przyczyniło się trzęsienie ziemi w 851 r. Do obecnych czasów zachowały się jedynie ruiny starożytnych budowli, które jednak dają wyobrażenie o ich ogromie.
CIEKAWOSTKI 
W VIII w. p.n.e. teren późniejszego forum pokryty był bagnami, dopiero działania melioracyjne związane ze zbudowaniem kanału odwadniającego (Cloaca Maxima) w VII w. p.n.e. spowodowały, że obszar ten stał się miejscem zgromadzeń obywateli Rzymu. Bagno uległo osuszeniu, a jego powierzchnia utwardzeniu w latach dwudziestych VIII wieku p.n.e. (729-720 p.n.e.), co zgadza się w zasadzie z przekazanym przez rzymskich historyków czasem zjednoczenia Rzymu Romulusa z okoliczną osadą Tytusa Tacjusza.

Inicjatorem wybudowania forum był Tarkwiniusz Pyszny. Przy powstałym w VI wieku p.n.e. placu zbudowano szereg ważnych budynków: Kurię, świątynię Westy i dom westalek oraz świątynie. Jedną z pierwszych historycznie pewnych budowli jest świątynia Saturna, w której przechowywano skarb państwowy, z tego też często pojawia się pod łacińskimi nazwami Aerarium Populi Romani lub Aerarium Saturni.  Z IV w. p.n.e. pochodzi więzienie Carcer Mamertinu. Według legendy więziony był tutaj Święty Piotr.

Do dziś na Forum wyróżniają się łuki tryumfalne. Większy z nich to przepełniony ozdobami łuk Septymiusza Sewera. Drugi to znajdujący się w najwyższym punkcie Forum - łuk Tytusa (wys.15,4 m), upamiętniający zdobycie Jerozolimy przez cesarza Tytusa w 71 r. Ten drugi dzięki doskonałym proporcjom stanowił inspirację dla nowożytnych architektów.

W okresie cesarstwa Forum Romanum zostało rozbudowano i wzbogacone o: świątynie Boskiego Juliusza, Wenus, Wespazjana, Antonina i Faustyny, Kastora i Polluksa oraz łuk triumfalny cesarza Augusta. W tym też czasie rozbudowano Rzym i zbudowano kolejne fora cesarskie, które utworzyły z istniejącym już Forum Romanum zwarty kompleks architektoniczny. Najbliżej Forum Romanum usytuowano Forum Cezara. Oprócz niego powstały Forum Trajana (największe), Forum Augusta,  i Forum Wespazjana. Kompleks był centrum życia obywatelskiego i ekonomicznego szczególnie w okresie republikańskim.        

Przez Forum Romanum prowadziła Via Sacra (Święta Droga), kończąca się na Wzgórzu Kapitolińskim. Drogą tą maszerowali zwycięzcy generałowie prezentując ludowi Rzymu bogate łupy i jeńców wojennych (były to tzw., tryumfy).

Wiele zabytków, chyliło się ku upadkowi już po 410 r., kiedy to Wizygoci splądrowali Rzym. Forum było także jak wiele innych zabytków dostarczycielem budulca dla wielu inicjatyw architektonicznych Rzymu. Trzęsienie ziemi w 851 r. oraz dalsza rozbiórka Forum przyczyniło się do tego, iż teren ten stał się miejscem wypasu zwierzyny.

INFO:
Forum Romanum czynne jest codziennie od 9.00 do 19.00 od kwietnia do września oraz od 9.00 do 15.00 w miesiącach październik-marzec. Wstęp wolny. Na Forum wchodzi się od strony Via dei Fori Imperiali. Niedaleko znajduje się stacja metra linii B - Colosseo.
FORUM ROMANUM
Rzym, Włochy
shape