shape
KAROL WOJTYŁA (1920-2005)
OJCIEC ŚWIETY JAN PAWEŁ II (1978-2005)
Siewca zasiał ziarno - Ty pielęgnuj korzeń!
Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.

shape