shape
"Mowę śląską należy uznać za jedną z najbardziej archaicznych gwar polskich.
Można bez przesady powiedzieć, że jest to najbardziej polska gwara spośród wszystkich polskich gwar
i że to uporczywe trzymanie się gwary,  umożliwiło Ślązakom, mimo ciężkiego położenia,
dochowanie swego rodzimego języka .. "
                                                                                         prof. Jan Miodek
 
Reguł śląskiej mowy nie ma. Gwara ma bowiem wiele odmian lokalnych.
Np. u mnie w Bieszowicach mówi się "ida do dom", zaś na południe
od Rybnika "idzie się du dom". W tym miejscu chce wszystkich zaprosić
do poczytania po Śląsku ... poczytać po naszymu ...
posuchej radyjoka
shape