shape
POWIEDZONKA INFORMATYCZNE


Dopóty dysk dane nosi, póki mu bootsector nie padnie

Jeden Celeron kompa nie czyni

Nie wywołuj przerwań z BIOSu

Mądry Polak po errorze

Jak trwoga to do serwisu

Nie wszystko dioda, co się świeci

Gdzie dysków sześć, tam duzo formatowania

Komu w drogę, temu laptop

Na twardzielu dioda gore

Co dwie kopie to nie jedna

Nie taki deamon straszny jak go killuja

Tam gdzie deamon mówi shutdown

Z próżnego i recover nie odzyska

Tapetka z RAMu, Windows hej!

Nie resetuj drugiemu, co tobie nie miło

Co wolno Adminowi, to nie Użytkownikowi

UPeeSy strzelają, Admin baty znosi

Nie chwal systemu przed pierwszym padem

Ciągnie się jak backup nad ranem

Gdyby Pani nie skakała, to by kabli nie wyrwała.
HUMOR 
shape