shape
KOLEJNO¦Ć LITER NIE MA ZNACZENIA


Zdognie z nanjwoymszi baniadmai perzporawdzomyni
na bytyrijskch uweniretasytch nie ma zenacznia kojnolesc
ltier przy zpiasie  dengao solwa. Nwajzanszyeim jest, aby prieszwa
i otatsnia lteria byla  na siwom mijsecu, ptzosałoe mgo± być w niaedziłe
i w dszalym c±igu nie pwinono  to sawrztać polbemórw ze zozumierniem tksetu.
Dzijee sie tak datgelo, ze nie czamyty wyszistkch lteir w sołwie,
ale cłae sołwa od razu.
HUMOR 
shape