shape

       " Ludzie zapomnieli, że zostali stworzeni, by się miłować,
zapomnieli się modlić. Najgorszą katastrofą nie jest dla człowieka wojna,
czy trzęsienie ziemi, a życie bez Boga. Skoro Boga nie ma wszystko jest dozwolone."


Matka Teresa z Kalkuty urodziła się w Skopje w rodzinie albańskiej. Na chrzcie otrzymała imię Agnieszka. Była najmłodszym dzieckiem Mikołaja i Drane Bojaxhiu /czyt. Bojadżiu/. Wiarę i najwyższe wartości przekazali jej rodzice. Matka bardzo wierząca uczyła swoje dzieci ofiarnej miłości, popartej czynami miłosierdzia. Ojciec powtarzał swoim dzieciom: "...nie bierzcie do ust nawet kęsa, jeśli wcześniej nie podzielicie się z innymi."

Mając 18 lat złożyła prośbę o przyjęcie do Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Jej prośba została przyjęta i w październiku 1928 r. rozpoczęła postulat, przybierając imię Maria Teresa od Dzieciątka Jezus. Dwa miesiące później wsiadła na statek płynący do Indii. W Kalkucie złożyła pierwsze śluby czasowe i rozpoczęła pracę jako nauczycielka w szkole, którą prowadziły Siostry Loretanki dla dziewcząt z zamożnych rodzin. Siostra Maria Teresa uczyła też w szkole dla dziewcząt z rozbitych rodzin i sierot. Wtedy zobaczyła nędzę, głód i choroby. Głód jeszcze bardziej dokuczał mieszkańcom Kalkuty podczas II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu, gdy Hindusi walczyli o wyzwolenie się spod panowania brytyjskiego. W 1946 roku Siostra Maria Teresa opuściła Zakon Sióstr Loretanek i ubrana w białe sari w niebieskie pasy, pomagała najuboższym - uczyła dzieci z slamsów, myła je, odwiedzała chorych. W 1949 roku dołączyły do niej pierwsze współtowarzyszki. Rok później papież Pius XII zatwierdził Zgromadzenie Misjonarek Miłości i jego regułę, napisaną przez Matkę Teresę. Hasłem, które towarzyszyło Misjonarkom Miłości były słowa Chrystusa: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. " (por. Mt 25).
CIEKAWOSTKI 
BŁ. MATKA TERESA Z KALKUTY
Agnes Gonxha Bojaxhiu
(1910-97)

Misjonarki Miłości służą przede wszystkim najuboższym. Leczą chorych, modlą się przy konających, uczą dzieci. Matka Teresa otworzyła dom dla umierających, dom dla opuszczonych dzieci, przychodnię dla trędowatych. Działalność Sióstr Misjonarek Miłości początkowo obejmowała tylko diecezję kalkucką; od 1959 r. Siostry działały w całych Indiach a papież Paweł VI nadał im prawa papieskie, co umożliwiało działanie na całym świecie. Matka Teresa była podziwiana na całym świecie. Apelował o pomoc do ludzi bogatych. Mówiła, że Bóg posługuje się jej ubóstwem, aby ukazać swoje bogactwo.

W ciągu długiego życia Matka Teresa przemierzała niezmordowanie cały nasz glob, zakładając placówki swej wspólnoty zakonnej i pomagając na różne sposoby najuboższym i najbardziej potrzebującym. Otrzymała też wiele nagród i odznaczeń międzynarodowych, m.in. Pokojową Nagrodę Nobla w 1979, medale i odznaczenia różnych państw, np. Indii, USA, ZSRR, Wielkiej Brytanii. Skromna, nie zabiegająca o rozgłos i sławę mówiła: "O sobie nie mam nic do powiedzenia. Jestem zwykłą zakonnicą, jakich wiele. Pan powierzył mi pewną misję, i staram się ją realizować, jak tylko mogę..." Całe jej życie, już od wczesnego dzieciństwa przeniknięte było miłością do Chrystusa i bliźniego.

Zmarła w domu macierzystym swego zgromadzenia w Kalkucie w opinii świętości. Jej pogrzeb zgromadził wszystkich: królów, prezydentów, bogaczy i nędzarzy. Ponieważ od śmierci do rozpoczęcia procesu powinno upłynąć co najmniej 5 lat, Jan Paweł II udzielił dyspensy, która pozwoliła na zbieranie, na terenie diecezji, materiałów potwierdzających świętość Matki Teresy. W październiku 2002 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, po przeanalizowaniu ok. 35 tysięcy stron akt, uznała cud, który dokonał się za wstawiennictwem Matki Teresy. Cud miał miejsce rok po śmierci Matki Teresy i polegał na uzdrowieniu - nagłym i niewytłumaczalnym - Hinduski z Kalkuty, chorej na nowotwór żołądka i gruźlicę. W grudniu 2002 r. Jan Paweł II podpisał dwa dekrety: O uznaniu heroiczności cnót Matki Teresy oraz potwierdzający cudowne uzdrowienie Hinduski. W ten sposób Matka Teresa została ogłoszona Sługą Bożą.

19 października, 3 dni po 25 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, Matka Teresa została wyniesiona do godności błogosławionej.

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości ma obecnie ponad 560 domów  w 130 krajach,
w których pracuje prawie 5 tys. sióstr. Gałąź męska zgromadzenia liczy 500 członków
w 20 krajach. Siostry i bracia prowadzą umieralnie, schroniska dla bezdomnych i prostytutek,
opiekują się chorymi na trąd i AIDS. W Polsce siostry są od 1983 roku; w Zoborowie k. Warszawy
prowadzą nowicjat,  w Warszawie, Chorzowie i Szczecinie.
shape