shape
MODLITWA DO MATKI BOŻEJ NIEPOKALANIE POCZĘTEJNiepokalana Dziewico!

Dwa tysiące lat temu w Betlejem judzkim porodziłaś Zwycięzcę śmierci i Twórcę życia,
który rozjaśnił Ewangelią całe ludzkie życie. Chrystus przyszedł do nas, aby przywrócić pełnię godności
człowiekowi stworzonemu na obraz Boży.

Tak, człowiek nie może pozostać w ciemności; tęskni za prawdziwym światłem,
które rozjaśni szlak jego ziemskiej pielgrzymki. Człowiek nie miłuje śmierci: obdarzony naturą duchową,
pragnie nieśmiertelności całej swej istoty.

Jezus zmazał własną krwią potęgę śmierci i dzięki temu może się
urzeczywistnić to głębokie pragnienie ludzkiego serca.

Patrząc na Ciebie, Panno wybrana i pełna łaski, my, pielgrzymujący po ziemi,
widzimy spełnienie obietnicy nieśmiertelności w pełnej komunii z Bogiem.

W Tobie, o Matko żyjących, spełniły się słowa Apostoła będące zapowiedzią chwały:
Pan Jezus „przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło”.

Kościół ponawia to radosne orędzie także w tym roku, na progu nowego tysiąclecia.
Oto dlaczego dzisiaj stajemy znów u Twoich stóp, Niepokalana, pełna łaski, aby w imieniu całego
chrześcijańskiego ludu prosić Cię o przyjęcie naszego hołdu, wyrazu naszej wiary i oddania,
oraz by z głęboką wdzięcznością przekazać następnemu tysiącleciu piękną
tradycję tego modlitewnego spotkania z Tobą...

Ty zaś, Niepokalana Panno Maryjo, módl się za nami!
                                          Modlitwa Ojca Świętego na Placu Hiszpańskim w Rzymie
                                                                                                                             (8.12.1999)

<<< POWRÓT
shape