shape
AKWEDUKT PONT DU GARD
Francja
Pont du Gard - antyczny akwedukt rzymski 25 km od miasta Nimes we Francji, jeden z najczęściej odwiedzanych zabytków we Francji. Położony jest nad rzeką Gardon ma 49 metrów wysokości i 270 metrów długości. Zbudowany w I w. n.e. w latach 40 - 60, w 1985 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Akwedukt Pont du Gard - to zachowany w dolinie rzeki Gardon odcinek zbudowanego przez Rzymian akweduktu prowadzącego wodę ze źródeł w Uzes do Nîmes. Budowla o łącznej długości około 50,0 km i całkowitym spadku 17,0 m składała się z szeregu tuneli i mostów wzniesionych z bloków kamiennych bez użycia zaprawy. Budowę akweduktu rozpoczęta za panowania cesarza Klaudiusza w 40 r., a zakończona za cesarza Trajana - około roku 60. Odcinek zwany Pont du Gard to trzypiętrowa arkada o wysokości 49 m i 275 m długości.

Dolna część pełniła rolę mostu przebiegającego nad rzeką Gardon. Na górnej umieszczono kanał prowadzący wodę. Całkowita długość zachowanego odcinka akweduktu wynosi ok. 270,0 m. Spadek, typowy dla rzymskich konstrukcji, to 35 cm na 1,0 km. Akwedukt dostarczał wodę w ilości ok. 20 tysięcy m3 dziennie. Woda trafiała do zbiornika o średnicy 6 m, skąd rozprowadzana była do domów mieszkalnych, term i fontann.

Począwszy od IV wieku akwedukt zaczęto zaniedbywać, w IX wieku przestał być całkowicie drożny. Od średniowiecza do XVIII wieku akwedukt służył jako most przy przekraczaniu rzeki Gardon. Początkowo ruch odbywał się na drugim poziomie. W celu usprawnienia komunikacji zwężono znajdujące się na nim filary, co naruszyło stabilność konstrukcji. W 1702 r. przywrócono pierwotną szerokość filarów. W 1743 r. ruch przeniesiono na niższy poziom. W XVIII wieku akwedukt, który stał się atrakcją turystyczną wyremontowano, prace konserwatorskie ponowiono w połowie XIX wieku (za panowania Napoleona III).

Na akwedukcie były kręcone sceny do filmu Jerzego Kawalerowicza "Quo vadis".
CIEKAWOSTKI 
shape