shape

CIEKAWOSTKI 
ROGALIN, woj. wielkopolskieINFORMACJE OGÓLNE:
Rogalin (województwo wielkopolskie) -  wieś położona nad Wartą, w Kotlinie Śremskiej, około 20 km na południe od Poznania,  przy drodze Kórnik - Mosina, w Kotlinie Śremskiej. Znany ośrodek krajoznawczo-turystyczny, słynie z jednego z największych w Europie starodrzewi dębowych, tzw. Dębów Rogalińskich, rosnących na obu brzegach  Warty,  z których  954 uznano za pomniki przyrody.

HISTORIA :
Dobra rogalińskie należały do kilku znacznych familii wielkopolskich, m.in. Rogalińskich i Arciszewskich. W 1768 nabył je późniejszy marszałek nadworny koronny Kazimierz Raczyński i postanowił wznieść tu swoją główną rezydencję. Do 1773 r. powstał dwupiętrowy korpus z trzema ryzalitami i siedemnastu osiami okiennymi, nakryty wysokim, łamanym dachem. W latach 80. ukończono zespół skrzydła boczne, złączone z pałacem ćwierćkolistymi galeriami, tworzące wraz z nim tzw. założenie palladiańskie. Znakomici królewscy architekci epoki stanisławowskiej Dominik Merlini i Jan Christian Kamsetzer zostali zatrudnieni przy dekorowaniu wnętrz, m.in. salonu, z którego do ogrodu prowadzą wielkie schody, rozebrane w XIX w., odtworzone po II wojnie światowej. W 1820 r. w wielkim parku romantycznym, sięgającym Warty, zbudowano klasycystyczne mauzoleum Raczyńskich, wzorowane na rzymskiej świątyni Maison Carree w Nimes.PAŁAC:
Zespół pałacowy, jeden z najwspanialszych i największych w Wielkopolsce składa się z pałacu połączonego galeriami z dwiema oficynami, dziedzińca honorowego, wozowni, stajni, budynku ujeżdżalni, dziedzińca gospodarczego, galerii rogalińskiej, oraz kaplicy. Pałac barokowo-klasycystyczny był budowany etapami.

Budowę rozpoczęto w latach 1768-1776 za czasów Kazimierza Raczyńskiego, prace przy pałacu trwały aż do roku 1815. Pierwotny projekt pałacu przypisuje się Janowi Fryderykowi Knobel, Dominikowi Merliniemu i Janowi Chrystianowi Kamsetzer. W 1774-76 powstał piętrowy korpus główny rozbudowany po 1784 roku w duchu klasycysyzmu. Oficyny zostały połączone z pałacem półkolistymi galeriami. Budynek ujeżdżalni wzniesiono około roku 1820. Stajnia i wozownia pochodzą z okresu 1768-1776. Galeria rogalińska znajduje się w budynku zbudowanym w latach 1910-12, znajdują się tu liczne dzieła sztuki takich artystów jak Paul Delarochee, Claud Monet, Jan Matejka, Jacek Malczewski.        

W muzeum mieszczącym się w pałacu znajdują się liczne dzieła sztuki takich artystów jak Bacciarelli, Canovy, Thorwaldsena. W budynku powozowni znajduję się kolekcja zabytkowych pojazdów konnych i akcesoriów podróżnych.

PARK I DĘBY:
Wokół pałacu rozciąga się rozległy park (37 ha), którego pierwsza część w stylu francuskim założona została w drugiej połowie XVIII w. W tej części parku na uwagę zasługują: aleja lipowa, szpalery grabowe oraz liczne rzeźby przedstawiające postacie mityczne.Druga część ma charakter parku angielskiego. Stąd rozciąga się widok na dolinę Warty i położone dalej wzgórza - Żabińskie Góry. W tej części parku znajduje się tzw. "Dąbrowa Rogalińska", czyli  największe skupisko starych dębów na naszym kontynencie. Jest to fragment istniejących tu niegdyś rozległych lasów łęgowych, rosnących na żyznych glebach, podlegających okresowym zalewom. Większość z dębów rogalińskie, których jest ok. 1400, to pomniki przyrody. Pod ochroną znajdują się wszystkie drzewa o obwodzie pnia powyżej 2 m, w tym także okazy martwe.        

Najbardziej znane są trzy blisko siebie rosnące "tysiącletnie" dęby, którym nadano imiona legendarnych braci słowiańskich: "Lech", "Czech" i "Rus" o obwodach 9,3 m, 6,7 m i 6,2 m. Ich wiek szacuje się na 480 - 590 lat. Imponujące są również:  lipa "Grażyna" oraz dąb "Edward" (obwód pnia 6,20 m), który rośnie nad brzegiem Warty.


INFORMACJE:
Zwiedzanie Muzeum:
od wtorku do soboty, godz. 10:00 - 16:00,
w niedzielę w sezonie letnim, godz. 10:00 - 16:00

Adres:
Pałac w Rogalinie,
Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
ul. Arciszewszkiego 2,
62-022 Rogalin
Telefon: (0-61) 813-80-30, (0-61) 813-80-27
strona internetowa: www.rogalin.pl
shape