shape
ROZ HILDA I HANS
piosenka

Ref. Roz Hilda i Hans na Śląsku se miyszkali
Nie poradza zrozumieć co łoni se godaliHans chop zażarty zaczął grać w karty, Hilda mu nic niy pedziała.
Jak roz w niedziela szoł do roboty krojc dupka z tustym mu dała.


Kierysik miesiąc Hans zaczął kurzyć, Hilda mu nic niy pedziała.
Do cygarety prochu napchała, Hansowi giebis urwała.


Hans chop zażarty przyszoł łożarty, Hilda mu nic niy pedziała.
Jak nudelkulom dała mu fanga Hans wlecioł pod gardinsztanga.


Kierysik wieczor Hans godoł z Bronkom, Hilda mu nic niy pedziała.
Jak przyszoł do dom to na szislongy w antryju spać mu kozała.

"Mowę śląską należy uznać za jedną z najbardziej archaicznych gwar polskich.
Można bez przesady powiedzieć, że jest to najbardziej polska gwara spośród wszystkich polskich gwar
i że to uporczywe trzymanie się gwary,  umożliwiło Ślązakom, mimo ciężkiego położenia,
dochowanie swego rodzimego języka .. "
                                                                                         prof. Jan Miodek
 
<<<  NAZOD
shape