shape
LYŃ

Na szezlągu siedzi lyń
Nic nie robi cołki dziyń,
- O nie godejcie, że jo nic nie robia !
A kto siedzi na kanapie i drapie sie po szłapie ?
A kto zjod dwa kołoczki, co je dostoł łod ciotki ?
A kto dzisioj ze sznojdra szczyloł ?
A kto bombony z tytki wybiyroł ?
No i co, to wszystki to je nic ?

Na szyzlagu siedzi lyń
Nic nie robi cołki dziyń.
- Wyboczcie, a nie jodłech wodzionki ?
A nie ukroiłech se wyndzonki ?
A nie uciyrołech dziś kichola ?
A nie przezywołech gorola ?
No i co, to zaś nic ?

Nie boł we szkole, bo mu się nie chciało,
Nie łodrobiuł zadanio, bo czasu mioł za mało.
Nie zawiązoł szpotloków łod szczewików, bo ni mioł ochoty,
Nie pedzioł "Szczynść Boże", bo za dużo z tym roboty.
Nie wykludziił Azorka, bo mysloł, że to zrobi starka.
Nie ciepnoł gołymbiom kaszy, bo stoła na bifyju w taszy.
Mioł zjeść wieczerza, ino gymbom mlasnął,
Mioł sie legnąć, nie zdążył - zasnął.
Śniło mu sie, że na grubie robioł,
Łobudzioł sie i w gowa zachodzioł
Czy łon sie doprowdy tak ciynżko narobioł ?

Autor: Jadwiga Strzelczyk, Lędziny
Z kalendarza " Z tej Ziemi 2003".
Księgarnia Św. Jacka
"Mowę śląską należy uznać za jedną z najbardziej archaicznych gwar polskich.
Można bez przesady powiedzieć, że jest to najbardziej polska gwara spośród wszystkich polskich gwar
i że to uporczywe trzymanie się gwary,  umożliwiło Ślązakom, mimo ciężkiego położenia,
dochowanie swego rodzimego języka .. "
                                                                                         prof. Jan Miodek
 
<<<  NAZOD
shape