shape
SANKTUARIA MARYJNE  
ŚWIĘTY WOJCIECH
biskup, męczennik, ok. 956--997 (uroczystość)

Urodził się ok. 956 r. w Libicach we wschodnich Czechach u ujścia rzeki Cydliny do Łaby. Był szóstym synem Sławnika
(+ 981) - możnowładcy czeskiego, spokrewnionego przez matkę z dynastią saską - Strzeżysławy, prawdopodobnie z panującego w Czechach rodu Przemyślidów. Wcześniej przeznaczony do stanu duchownego, ok. 972 r. wyjechał na naukę do Magdeburga. Biskupem Pragi został wybrany 19 lutego 982 r. Sakry udzielił mu 29 czerwca 983 r. metropolita Moguncji, św. Willigis. 

Po kilku latach trudnego posługiwania Wojciech udał się w 989 r. po radę i pomoc duchową do Rzymu, a także z zamiarem starań o zwolnienie z obowiązków biskupich w Pradze. Papież Jan XV nie zgodził się jednak na ustąpienie Wojciecha, zezwalając mu jedynie na czasowy pobyt w Rzymie. Po nieudanej próbie wstąpienia do zakonu benedyktynów na Monte Cassino, wstąpił do nich na Awentynie, gdzie 17 kwietnia 990 r. złożył śluby.

W 992 r. do Rzymu przybyło poselstwo czeskie, prosząc o natychmiastowy powrót swego biskupa do kraju. Wojciech zabrał ze sobą kilkunastu zakonników, którzy w Brzewnowie pod Pragą założyli pierwszy czeski klasztor benedyktyński.

Na miejscu Wojciech zaczął energicznie odbudowywać życie religijne, osłabione w czasie jego nieobecności. Gdy wydawało się, że uda mu się doprowadzić do końca zamierzone reformy, z jakiegoś ważnego powodu ponownie opuścił Czechy i udał się do Rzymu. 28 września 995 r. książę czeski Bolesław II spalił doszczętnie Libice - siedzibę Sławnikowiców i wymordował braci biskupa wraz z rodzinami. Św. Wojciech przybył do Polski na początku 997 r., z gorącym pragnieniem udania się na misje wśród pogan. Wybrał ziemię Prusów. Próba ewangelizacji tego ludu zakończyła się tragiczną śmiercią 23 kwietnia 997 r. Tuż po niej Bolesław Chrobry sprowadził jego ciało do Gniezna, które stało się siedzibą pierwszej metropolii w Polsce. Papież Sylwester II w 999 roku wpisał jego imię do katalogu świętych.
MODLITWA DO ŚWIĘTEGO WOJCIECHA

Święty Wojciechu, pierwszy Apostole narodu naszego, bądź Polsce Patronem w niebie. Ty pierwsze ziarno wiary Chrystusowej rzuciłeś na niwy kraju naszego. Ty pierwsze iskierki miłości Jezusa i Matki Jego w duszach przodków naszych roznieciłeś. Uproś nam u Boga łaskę, abyśmy te najdroższe skarby niebieskie nad wszystko kochali i święcie przechowywali, aby naród nasz zawsze był sprawiedliwy i zawsze żył w wierze, abyśmy kochając Kościół święty i słuchając następców Twoich wszelkimi cnotami jaśnieli przed niebem.

Przez zasługi świętego Wojciecha, Jezu Chryste,
usłysz nas i za jego prośbami przybądź nam ku pomocy.
Amen.
shape