shape
ANNECY, Francja

Miejsce wiecznego spoczynku św. Franciszka Salezego
oraz św. Joanny Franciszki de Chantal

INFORMACJE OGÓLNE:
Annecy to miejscowość i gmina we Francji, w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Haute-Savoie. Jako że Annecy jest usytuowane w równej odległości pomiędzy Genewą i Chambery jego historia od X do XIX wieku jest silnie naznaczona historią tych dwóch miast. Zależne od hrabstwa Genewy stało się jego stolicą w momencie, gdy hrabiowie zostali wypędzeni na skutek poważnych konfliktów z biskupami.

Annecy jest zaklasyfikowane jako Miasto Sztuki i Historii i posiada wiele zabytków oraz ważnych miejsc. Starą część miasta przecinają liczne kanały i ulice dla pieszych, z arkadami. Jedną z najpiękniejszych ulic jest ulica świętej Klary (rue de Sainte-Claire) z romantycznymi łukami z XVII i XVIII wieku. Można tam również napotkać liczne fontanny, jedną z nich jest studnia Św. Jana znajdująca się na skrzyżowaniu ulic Carnot i Royale będących sercem Annecy (jeśli chodzi o życie polityczne i handel). Kanały, przez które przelewa się jezioro oraz zawory regulujące przepływ tworzą system odprowadzania i kontroli wód stworzony przez inżyniera Sadi Carnot, który w późniejszym czasie został prezydentem Republiki.

WARTO ZOBACZYĆ:
Le Palais de l'Isle (Pałac l'Isle): wybudowany w XIII wieku, został wzniesiony na środku kanału Thiou i miał służyć jako więzienie oraz gmach sądu. Ten zabytek to symbol miasta i jeden z najczęściej fotografowanych zabytków Francji.

Le château d'Annecy (Zamek Annecy): dawna rezydencja hrabiów Genewy i książąt Genevois-Nemours. W jego murach znajduje się dziś Konserwatorium Sztuki i Historii Annecy oraz Regionalne Biuro jezior alpejskich.

Le Pont des Amours (Most Miłości) nad kanałem Vassé łączy ogrody Europy z  Pâquier (po stronie szwajcarskiej), jest pięknym przykładem architektury  z żelaza typowej dla początków XX wieku.

Katedra Saint-Pierre (Św. Piotra) z XVI wieku, była katedrą Franciszka Salezego i mieści w swoich murach liczne dzieła sztuki z okresu baroku oraz wspaniałe, dziewiętnastowieczne organy.

Kościół Saint-Maurice (św. Maurycego) reprezentujący gotyk płomienisty XV wieku oraz jego malowidła z XVI wieku.

Bazylika Nawiedzenia (La basilique de la Visitation) z XX wieku z grobowcami św. Franciszka Salezego oraz św. Joanny de Chantal. Taras jest pięknym punkte widokowym na całe miasto i aglomerację.

BAZYLIKA NAWIEDZENIA:
Bazylika Nawiedzenia góruje nad Annecy i można ją dostrzec z odległości wielu kilometrów. Jest ona symbolem niezwykłej religijnej przeszłości miasta. Zbudowana w latach 1909 - 1930 została konsekrowana w roku 1949 przez kardynała Tedeschini. Sąsiaduje z klasztorem - macierzystym domem - zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny zbudowanym w 1610 roku przez Franciszka Salezego i Joannę de Chantal.

Zwłoki obu świętych spoczywają w szczycie dwóch naw bocznych, w dwóch sarkofagach ze złoconego brązu. Zostały one tam przeniesione z wielką pompą w dniu 2 sierpnia 1911 roku. W uroczystości brał udział ogromny tłum mieszkańców Annecy, którzy darzą szczególnym kultem Franciszka Salezego. Jego dzieło w latach 1602 - 1622, kiedy był biskupem Genewy na wygnaniu w Annecy, nadało miastu świetność bez precedensu.

Bazylika została wybudowana w stylu typowym dla końca XIX wieku. Dzwonnica ma wysokość 72 metrów i uwieńczona jest 7 metrowym krzyżem z brązu.
Nawa opiera się na krypcie o obniżonych łukach. Sklepienie zostało zbudowane na pełnym łuku. Witraże bazyliki przypominają życie jej dwóch świętych fundatorów.

Żywoty Świetych na stronie Brewiarz.pl
Św. Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościoła
Św. Joanna Franciszka de Chantal, zakonnica

INFORMACJE :
Bazylika Nawiedzenia z relikwiami świetych otwarta jest codziennie
od 7.00-12.00 oraz od 14.00-19.00 (zimą do 18.00)
Kontakt:
Tél. : 04 50 45 22 76        
20 avenue de la Visitation
74000 ANNECY
KULT ŚWIĘTYCH  
shape