shape
SANKTUARIA MARYJNE  
PIEKARY ŚLĄSKIE, woj. śląskie

Sanktuarium Maryjne
Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
INFORMACJE OGÓLNE:
    Piekary Śląskie - miasto w środkowej części województwa śląskiego, nad Brynicą, na Wyżynie Śląskiej. Wzmiankowane już w 1277, pierwotnie osada górnicza. Od 1289 wraz z całym księstwem bytomskim pod zwierzchnictwem Czech, a od 1526 Habsburgów. Miejsce postoju armii Jana III Sobieskiego udającej się na odsiecz Wiednia. W 1742 zostało zajęte przez Prusy.
    Od poł. XVIII w. cel pielgrzymek do cudownego obrazu Matki Boskiej Piekarskiej. W XIX w. w mieście działały polskie organizacje społeczne i kulturalne. 1840 założono tu pierwszą na Górnym Śląsku drukarnię polską. W latach 1919-1921 mieszkańcy brali udział w powstaniach śląskich. W roku 1920 po plebiscycie miasto zostało przyznane Polsce.

HISTORIA:
       Znana z XII-wiecznych dokumentów historycznych osada Piekary, od 1303 roku posiadała niewielki drewniany kościółek pod wezwaniem Św. Bartłomieja, Apostola, zbudowany w stylu romańskim W bocznym ołtarzu mieścił się wizerunek Maryi Panny (w typie Hodegetrii -Przewodniczki) nieznanego autora i fundatora. Geneza cudowności wzięła początek w XVII wieku. Lud coraz częściej spontanicznie zaczął gromadzić się przed obrazem, by oddawać cześć Matce Bożej. Z relacji zaś ks. Jakuba Roczkowskiego, proboszcza, dowiadujemy się, ze wkrótce po przeniesieniu obrazu z bocznego ołtarza do głównego (1659 r.) nastąpiły liczne wypadki cudownych uzdrowień - wielu niewidomych odzyskało wzrok, a głuchych - słuch. Ludzie nie mogący poruszać się o własnych siłach nagle odzyskiwali władzę nóg. Innym znikały wrzody, zrastały się kości, wracała pamięć. Głośno było o tym w okolicy, i kiedy w 1676 r. wybuchła w Tarnowskich Górach zaraza - oo. jezuici nawołują, aby udać się z pielgrzymką i modlitwą przed obraz Matki Boskiej w Piekarach. Tak też się stało. Kiedy pielgrzymi wrócili, zaraza zaczęła ustępować, chorzy zdrowieli.
        W 1680 r. wybuchła zaraza w Pradze. Wieści o cudownym obrazie dotarły i tam. Cesarz austriacki Leopold I zwrócił się z prośbą o przywiezienie obrazu. 15 marca 1680 roku w uroczystej procesji przeniesiono obraz ulicami Pragi. Zaraza ustąpiła, a arcybiskup praski Wellstein uznał i potwierdził urzędowo cudowność obrazu Matki Bożej.
       W roku 1683 do Piekar dotarła wieść, ze wielki wezyr Kara Mustafa wyruszył z 200-tysięczną armią na podbój krajów chrześcijańskich. Papież Innocenty XI wzywa króla Jana III Sobieskiego, by ratował chrześcijańską Europę. 20 sierpnia 1683 r król Jan III Sobieski, zmierzając pod Wiedeń pragnął pomodlić się w piekarskim kościele. Jak podają kroniki król pieszo, między tłumem, rozmawiając z ludźmi doszedł do kościoła, aby wysłuchać mszy i przed obrazem Matki Bożej Piekarskiej prosić o zwycięstwo nad Turkami. Żołnierze polscy odśpiewali "Bogurodzicę". Po mszy zaś król wręczył piekarskiemu proboszczowi dwa złote kielichy i patenę. Modlił się w towarzystwie królowej Marysieńki, królewiczów Konstantego i Aleksandra, magnatów, hetmanów, wojewodów. W 1702 r. ze względu na bezpieczeństwo (walki religijne) wywieziono obraz Matki Bożej do Opola, gdzie znajduje się do dziś w kościele Św. Krzyża. W Opolu ikona przez długi czas nie wyróżniała się szczególną czcią i nie przyciągała pielgrzymek Natomiast do Piekar, mimo ze w kościele znajdowała się tylko replika obrazu, przybywały pielgrzymki.
        Rosnący kult Matki Bożej pociągnął za sobą takie ożywienie ruchu pątniczego w XIX wieku, ze drewniany kościółek okazał się zbyt ciasny. W 1826 roku (11 listopada) proboszczem został ks. Jan Nepomucen Alojzy Ficek, który wybudował nową, większą, murowaną świątynię.CUDOWNY OBRAZ:
    W ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej Piekarskiej. (właściwy obraz znajduje się w kościele Św. Krzyża w Opolu od 1702 roku). Na podstawie badań porównawczych przyjmuje się, ze został namalowany pod koniec XV lub na początku XVI wieku. Obecnie w ołtarzu głównym znajduje się obraz o wymiarach 97x77 cm, o układzie takim samym jak oryginał - tzn. Maryja trzymająca Dzieciątko na lewej ręce, w prawej trzyma jabłko, jednak znikła widoczna w pierwowzorze bizantyjska surowość formy.
    Niewiele zostało w obrazie z charakterystycznych cech gotyckich: dłonie i palce skrócone, fałdy szat nabrały płynności, przekształcono rysy twarzy, stonowano także, a nawet zmieniono kolory. Powstało więc dzieło nowe, inspirowane wprawdzie poprzednim ujęciem, ale inne od niego.
Namalowany pod koniec XVII wieku obraz początkowo pełnił rolę kopii, po wywiezieniu jednak oryginału do Opola, sam zajął z czasem jego miejsce i zasłynął licznymi łaskami.        
     15 sierpnia 1925 roku obraz Madonny Piekarskiej koronowano uroczyście koronami, które podarował i poświęcił osobiście papież Pius XI. Korony nałożył nuncjusz papieski w Warszawie - Wawrzyniec Lauri.

INFORMACJE :
Msze Święte:
w niedziele: 6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30
w tygodniu: 6.30, 8.00, 10.00, 18.00

Nabożeństwa:
w niedziele: 15.00 Nieszpory ; 18:00 Różaniec
w tygodniu: Nowenna do Matki Bożej Piekarskiej - wtorek 17:00 ; Codzienny różaniec -17:30
Koronka do Miłosierdzia Bożego - codziennie 15:00 ; Czuwanie nocne - pierwszy piątek miesiąca 21:00-5:00

Pielgrzymki:
Mężczyzn i Młodzieńców - ostatnia niedziela maja
Kobiet i Dziewcząt - niedziela po 15 sierpnia

Odpusty:
Nawiedzenia NMP - pierwsza niedziela lipca
Matki Bożej Szkaplerznej - trzecia niedziela lipca
Świętej Anny - 26 lipca
Porcjunkuli - pierwsza niedziela sierpnia
Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia
Świętego Bartłomieja - niedziela po 24 sierpnia
Matki Bożej Piekarskiej - 12 września
Podwyższenia Krzyża Św. - niedziela po 14 września

Adres:
Parafia Imienia NMP i Św. Bartłomieja
ul. Ks. Ficka 7
41-940 Piekary Śląskie
Telefon: +48 (32) 287 22 70
strona internetowa: www.piekary.bazylika.katowice.opoka.org.pl
zobacz : Zumi

shape