shape
SANKTUARIA MARYJNE  
LICHEŃ STARY, woj. wielkopolskie

Sanktuarium Maryjne
Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski
INFORMACJE OGÓLNE:
Wieś Licheń położona 12 km na północny - wschód od Konina (Wielkopolska) w diecezji włocławskiej. W czasach rzymskich wiódł tędy szlak handlowy zwany "szlakiem bursztynowym", ciągnący się od Morza Bałtyckiego do Morza Śródziemnego. Chrześcijaństwo dotarło do osady zapewne wraz z przyjęciem chrztu przez Mieszka I. Do dziś na ryneczku tej miejscowości znajduje się krzyż z 1151 r. W średniowieczu znaczenie Lichenia urosło. Wieś otrzymała prawa miejskie, a rodzina Licheńskich wybudowała tu swój zamek. Kres świetności przyszedł wraz ze potopem szwedzkim, podczas którego mieszkańców wymordowano, a zabudowania zrównano z ziemią. Dopiero objawienia Matki Bożej spowodowały szersze zainteresowanie Licheniem w bliższych nam czasach. Od czasu koronowania w 1967 r. Cudownego Obrazu papieskimi odznaczeniami datuje się szybki rozwój sanktuarium, które dziś należy do najczęściej odwiedzanych miejsc świętych w Polsce.

OBJAWIENIA MB:
W 1813 r. po bitwie pod Lipskiem ranny żołnierz Tomasz Kłossowski zobaczył postać Maryi Panny z Orłem Białym na piersi. Od Bożej Rodzicielki usłyszał zapewnienie, że wyzdrowieje i wróci do ojczyzny. Otrzymał też polecenie odszukania Jej wizerunku. "Dobrze mi się przypatrz - rzekła Maryja - abym na tym obrazie wyglądała tak, jak mnie tu widzisz. Ten wizerunek umieścisz w miejscu publicznym w swych rodzinnych stronach".
W lesie nieopodal Lichenia w 1850 r. Matka Boża trzykrotnie ukazała się pasterzowi Mikołajowi Sikatce. W czasie ostatniego objawienia 15 sierpnia 1850 r. Matka Boża była ubrana w amarantową suknię, a białozłocisty płaszcz z symbolami Męki Pańskiej spływał fałdami aż do Jej stóp. Na głowie miała koronę, zaś na piersiach widniał Biały Orzeł. W dłoni trzymała różaniec.        

HISTORIA CUDOWNEGO OBRAZU:
Nie wiadomo, jak powstał licheński obraz. Jego niezwykła historia zaczyna się na pobojowisku bitwy narodów pod Lipskiem, gdzie Tomasz Kłossowski otrzymał od Bogarodzicy polecenie znalezienia Jej wizerunku. Matka Boża nakazała Kłossowskiemu umieszczenie obrazu w miejscu publicznym. Zapowiedziała, że modlący się przed nim ludzie doznają wielu łask w najtrudniejszych dla siebie czasach.

Tomasz Kłossowski przez 23 lata odbył wiele pielgrzymek do różnych miejsc świętych, zanim odnalazł poszukiwany wizerunek we wsi Ligota koło Częstochowy. Trafił nań w 1836 r. wracając z Jasnej Góry. Obraz Matki Bożej z Orłem Białym na piersi wisiał w przydrożnej kapliczce. Właściciel gruntu, na którym stała kapliczka, niemiecki kolonista, nie czynił trudności, gdy Kłossowski poprosił o obraz. Oddał go nie biorąc zapłaty, bowiem przeszkadzało mu, że modlący się przed obrazem pielgrzymi deptali po plonach na polu. Tomasz Kłossowski zabrał obraz do domu w Izabelinie i otoczył należną czcią. W 1844 r. usłyszawszy ponowny nakaz Matki Bożej, zaniósł go do grąblińskiego lasu i umieścił w kapliczce na sośnie. Sam zmarł cztery lata później. Wydawało się, że po jego śmierci małe sanktuarium z niezwykłym wizerunkiem Maryi zostanie zapomniane. Na szczęście, obraz nawiedzał skromny pasterz Mikołaj Sikatka i za jego pośrednictwem spełniła się niebawem zapowiedź Matki Bożej, że do obrazu przybywać będzie wielu wiernych. Gdy w 1852 r. wybuchła epidemia cholery, ludzie zaczęli gromadzić się na modłach przed obrazem, prosząc o uwolnienie od zarazy.

Nagły wzrost popularności wizerunku Matki Bożej z Orłem Białym sprawił, że zatroszczono się o bardziej odpowiednie dla niego miejsce. Najpierw Obraz przeniesiony został do wybudowanej tuż obok specjalnie w tym celu kaplicy. Kilka tygodni później, 29 września 1852 r., po uroczystej procesji obraz umieszczono w starym kościółku parafialnym w Licheniu. Po powstaniu styczniowym wystawianiu obrazu sprzeciwiły się - ze względu na motyw Orła Białego - władze carskie. Polscy duchowni zdołali przekonać rosyjskich urzędników, że obraz przedstawia nie orła lecz Ducha Świętego, który przybrał postać gołębicy. Oznaki polskości musiano jednak zakryć srebrną sukienką. Okupację wizerunek Matki Bożej przetrwał w ukryciu, by w marcu 1945 r. powrócić do świątyni. W 1949 r. ograbione i zaniedbane sanktuarium licheńskie objęli ojcowie marianie. Tym samym spełniła się zapowiedź Matki Bożej o powstaniu klasztoru oraz że na straży wizerunku staną Jej synowie. W listopadzie 1965 r. papież Paweł VI uznał obraz Bolesnej Królowej Polski za cudowny i polecił go ukoronować. A 15 sierpnia 1967 r. rozpoczęły się w Licheniu uroczystości koronacyjne z udziałem ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego. Ksiądz Prymas przypomniał wtedy, że w 1921 r., jeszcze jako alumn seminarium włocławskiego, przybył do Lichenia na leczenie. Miał tak zaawansowaną gruźlicę, iż prosił Maryję jedynie o to, by mógł przyjąć święcenia kapłańskie i odprawić przynajmniej jedną Mszę św. Dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Licheńskiej ks. Wyszyński dostał znacznie więcej niż się spodziewał, a Polska otrzymała w jego osobie Prymasa Tysiąclecia.


GOLGOTA LICHEŃSKA:
Szczególnie silne wrażenie na pielgrzymach odwiedzających Licheń wywiera Golgota. Jest to sztucznie usypana kamienna góra, wznosząca się na wysokość 25 metrów. W jej wnętrzu znajdują się korytarze, kapliczki i groty upamiętniające m.in. Mękę Pana Jezusa.  Niezwykłej formie obiektu odpowiada nie mniej ciekawa historia jego powstania. Twórca Golgoty, ksiądz kustosz Eugeniusz Makulski rozpoczął prace w 1976 r. Ziemię do usypania pagórka przywieźli okoliczni gospodarze z wykopów pod fundamenty domów. Potem przy usypaniu góry pomagała młodzież i pielgrzymi. Niestety, dwukrotnie próbowano tę Golgotę zniszczyć. W odstępie dwóch tygodni ktoś dwukrotnie wciągnął nocą na szczyt wąż ogrodniczy i puścił wodę. Usypany pagórek zamienił się w górę błota. Rozmyciu uległy ścieżki, stacje drogi krzyżowej zostały poprzewracane. Wtedy to zapadła decyzja, że Golgota powstanie z kamieni, by nikt nie mógł jej zniszczyć. Zaczęło się wielkie zbieranie wszelkiego rodzaju głazów, kamieni i kamyków. Dostarczali je ludzie z różnych stron Polski. Górale przyjechali z ciężarówką otoczaków ze strumieni górskich. Z hut szkła przywieziono szklane bryły. Wiele osób przybywało z woreczkami pełnymi kamyków zebranych w ogródkach i na polach. Niektóre kamienie pochodziły z pól bitewnych, a nawet z Ziemi Świętej. 16 sierpnia 1987 r. kamienna Golgota została poświęcona. Dziś nie omija jej żaden pielgrzym odwiedzający Sanktuarium.

NOWA BAZYLIKA: Największa w Polsce, siódma w Europie, jedenasta na świecie
Zapowiedź powstania w Licheniu świątyni znajdujemy w treści objawień Matki Bożej, które miały miejsce w 1850 r. Ucieleśnienie tej zapowiedzi zawdzięczamy kustoszowi Sanktuarium, ks. Eugeniuszowi Makulskiemu. Przez długie lata przygotowywał się do rozpoczęcia budowy, nierzadko szykanowany przez władze komunistyczne. Dopiero z upadkiem komunizmu powstały warunki do realizacji ambitnego wyzwania. Zbliżający się rok 2000 stał się dodatkowym impulsem: bazylikę postanowiono wznieść jako wotum narodu polskiego na jubileusz narodzin Syna Bożego. Budowa ruszyła w 1994 r. Projekt bazyliki opracował zespół pod kierownictwem mgr inż. arch. Barbary Bieleckiej z Gdyni. Zgodnie z założeniami określonymi przez ks. Eugeniusza Makulskiego, świątynia jest budowlą o regularnych, klasycznych kształtach, pełną powagi i dostojeństwa. Nowa świątynia ma przypominać falujący złoty łan zboża. Ma się to przejawiać w dekoracji roślinnej placu przed świątynią oraz w architekturze samej świątyni. Choć budowa bazyliki nie jest jeszcze zakończona, niektóre części świątyni już służą wiernym. Na uwagę zwraca znajdująca się w podziemiu Kaplica Trójcy Przenajświętszej (zwana też Złotą Kaplicą), którą otwarto jako pierwszą w 1996 r. W jej sąsiedztwie znajdują się kaplice Narodzenia Pańskiego, św. Józefa, św. Wojciecha oraz kaplica poświęcona 108 męczennikom, którzy zginęli podczas drugiej wojny światowej.

Bazylika ma 120 metrów długości (150 m wraz ze schodami), 77 m szerokości i 40 m wysokości w nawie głównej. Dzwonnica wznosi się na wysokość 56 m, a wieża ma 143 m. Widoczna z daleka kopuła ma 25 m średnicy, a krzyż na jej szczycie wznosi się 92 m ponad teren Sanktuarium. Kubatura budowli wynosi ponad 300 tys. m sześciennych, a jej ciężar 110 tys. ton. Światło wpada do wnętrza przez tyle okien, ile jest dni w roku - 365, a wejść do środka można przez tyle drzwi, ile rok ma tygodni - 52.  Na placu przed bazyliką może zgromadzić się około 250 tys. wiernych.        

INFORMACJE :
Sanktuarium Maryjne
Dom Pielgrzyma
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary
tel. (0-prefix-63) 270 81 44 ;(0-prefix-63) 270 81 45
fax. (0-63) 270 77 00
strona internetowa: www.lichen.pl
zobacz: Zumi

Msze Św:
Czas letni - o godz.: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00
Czas zimowy - o godz.: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00.
Msze św. w dni powszednie o godz.: 6.30, 7.30, 12.00, 17.00 (zimą), 19.00 (latem)

Nabożeństwa:
adoracja Najświętszego Sakramentu
- kościół Matki Bożej Częstochowskiej, codziennie od 14.00 do 18.00
koronka do Miłosierdzia Bożego
- kościół Matki Bożej Częstochowskiej, codziennie o godz. 15.00
apel Maryjny
- przed Cudownym Obrazem godz. 21.00
procesja ze świecami
- w piątki i soboty o godz. 21.00 wyrusza sprzed Cudownego Obrazu do budującej się świątyni
całonocne czuwania
- z soboty na niedzielę przed Cudownym Obrazem

Stałe uroczystości odpustowe:
6 lutego - odpust św. Doroty, patronki Lichenia,
14 i 15 sierpnia - odpust główny, rocznica objawień i koronacji,
26 sierpnia - odpust Matki Bożej Częstochowskiej w starym kościele,
15 września - odpust Matki Bożej Bolesnej,
w pierwszą niedzielę października - odpust Matki Bożej Różańcowej

Oprowadzanie pielgrzymów przez przewodnika:
w niedziele i święta o godz. 8.30, 14.00,
w dni powszednie o godz. 9.00, 10.30, 14.00, 16.45

Księża Marianie opiekujący się Sanktuarium zachęcają do skorzystania z:
• Centrum Formacji Maryjnej – tel. (0-63) 270 77 20
(możliwość wysłuchania półgodzinnej katechezy maryjnej
oraz zaprenumerowania zeszytów maryjnych lub kwartalnika Salvatoris Mater).
• Duszpasterstwa Powołań – tel. (0-90) 650 750
(rozmowy z księżmi lub siostrami zakonnymi na temat wyboru drogi życia).
• Poradni Rodzinnej – tel. (0-63) 270 81 32, 270 81 67
(możliwość rozmowy na temat przygotowań do małżeństwa, lub problemów występujących w rodzinie).
• Apostolatu Trzeźwości – tel. (0-63) 270 81 32, 270 81 67
(pomaga ludziom uzależnionym i ich rodzinom)

Noclegi:
Dom Pielgrzyma ARKA
Rezerwacji noclegów można dokonać wysyłają formularz zgłoszeniowy zamieszczony
na stronie www.arka.lichen.pl lub bezpośrednio pod numer telefonu
(063) 270-81-62 - recepcja
shape