shape
SANKTUARIA MARYJNE  
JASNA GÓRA
CZĘSTOCHOWA, woj. śląskie

Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Królowej Polski
Czarna Madonna
HISTORIA:
Cudowny Wizerunek 'Czarnej Madonny' w roku 1382 przywieziono z Bełza na Rusi i umieszczono uroczyście w założonym w tym samym roku klasztorze. Wg badań naukowych obraz był pierwotnie ikoną bizantyjską pochodzącą z VI-IX w. W czasie wojen husyckich, podczas napadu na klasztor w 1430 roku obraz został uszkodzony. Odrestaurowano go, zachowując blizny na obliczu Czarnej Madonny. Sława Obrazu przyciągała coraz szersze rzesze wiernych. Otrzymał on bogate szaty i ozdoby.

W niespokojnych czasach XVII wieku wzgórze jasnogórskie otoczono wałami i przekształcono w twierdzę. W przeszłości wrogie wojska na próżno podejmowały próby zdobycia tej polskiej świętości narodowej. W 1717 roku za zgodą papieża Klemensa XI po raz pierwszy koronowano Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem diademami papieskimi. Klasztor na Jasnej Górze odwiedza corocznie około 5 milionów pielgrzymów i turystów z całego świata.

OBRAZ MATKI BOZEJ:
Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej zalicza się do ikon określanych nazwą "Hodegetria". Określenie to oznacza "Tę, która prowadzi". Ikona przedstawia Maryję - Matkę Boga z Dzieciątkiem Jezus, które jest Synem Bożym i Jej Synem. W tym znaczeniu Ikona Jasnogórska jest przekazem wydarzenia biblijnego, które uobecnia, pobudza do refleksji i skłania do modlitwy.

Pobożny przekaz przypisuje autorstwo Obrazu św. Łukaszowi Ewangeliście, który namalować miał go na deskach stołu, przy którym spożywała posiłki Święta Rodzina. Nie ustalono dotychczas dokładnej daty powstania Obrazu. Ostatnie badania wskazują na trzynasto-, czternastowieczne pochodzenie obecnego malowidła (nie Obrazu).

INFORMACJE:
JASNA GÓRA - SANKTUARIUM NARODU POLSKIEGO
42-225 Częstochowa 25, ul. O. Kordeckiego 2
Godziny otwarcia: 5.00 - 21.30
Msze św.: 6.00 * 7.00 * 7.30 * 8.00 (łacińska) * 9.30 * 11.30 * 12.00 * 15.30 * 18.30 * 20.30 codziennie
Telefony: tel. (034) 3-777-777; fax (034) 365-67-28
E-mail: sanktuarium@jasnagora.pl
Strona WWW: www.jasnagora.pl
Zobacz: Zumi
shape