shape
TRZEBNICA, woj. dolnośląskie

Sanktuarium Św. Jadwigi Śląskiej
Patronki dnia wyboru Polaka na Stolicę Piotrową Ojca św. Jana Pawła II
KULT ŚWIĘTYCH  
INFORMACJE OGÓLNE:
Trzebnica leży w odległości 24 km. na północ od Wrocławia. Wzgórza Trzebnickie otaczające miasto tworzą wzniesienia: od wschodu wysoka na 217 m Winna Góra i od zachodu Farna Góra licząca 257 m. n.p.m.

Trzebnica jest siedzibą miejsko–gminnego samorządu, obejmującego swym działaniem miasto oraz 41 wsi sołeckich. Od 1 stycznia 1999 r. Trzebnica jest ponownie siedzibą władz powiatowych.  Liczne zabytki architektury i sztuki, a przede wszystkim Bazylika, Klasztor, zabudowania uzdrowiskowe sprawiają, że Trzebnica jest celem wycieczek z kraju i zza granicy. Dogodne połączenie drogowe z Wrocławiem i sąsiednimi gminami, a także nowo wybudowana obwodnica miejska ułatwiają znacznie komunikację samochodową.

SANKTUARIUM ŚW. JADWIGI:
Trzebnickie sanktuarium św. Jadwigi jest obok sanktuarium św. Wojciecha w Gnieźnie i św. Stanisława w Krakowie najstarszym miejscem pielgrzymkowym w Polsce.

Bazylika Św. Jadwigi – kościół zbudowany pod wezwaniem Św. Bartłomieja i Najświętszej Marii Panny jest najstarszym sanktuarium na Śląsku i jedna z ważniejszych nekropolii Piastów Śląskich oraz miejscem uświęconym kultem św. Jadwigi.
Trójnawowa bazylika ma 80 m długości i 23 m szerokości. Nawa główna składa się z czterech przęseł kwadratowych nakrytych sklepieniami krzyżowymi. Z pierwotnej późnoromańskiej budowli (początek XIII w.) zachowały się zręby murów, dwa portale (słynny – dawidowy i nieco zniszczony – adoracja NMP) oraz krypta św. Bartłomieja położona pod prezbiterium. Pośrodku prezbiterium znajduje się grobowiec księcia Henryka Brodatego i mistrza krzyżackiego Konrada von Feuchtwangena. Po obu stronach prezbiterium położone są kaplice: św. Jana i św. Jadwigi.

Kaplica św. Jana zachowała swój pierwotny charakter i nastrój. Pośrodku znajduje się symboliczny grób św. Jadwigi (w miejscu gdzie złożono jej relikwie podczas budowy kaplicy św. Jadwigi).

Kaplica Św. Jadwigi - jest pierwszym w Polsce obiektem zbudowanym w stylu czysto gotyckim (kaplica wzniesiona w latach 1268–1269). W kaplicy mieści się imponujący, barokowy sarkofag św. Jadwigi, wykonany z marmuru i alabastru. Pod baldachimem, wspartym kolumnami, spoczywa alabastrowy posąg św. Jadwigi.

Klasztor – należy do największych budynków klasztornych w Europie Środkowej. Wzniesiony został w latach: 1696–1726 na miejscu pierwotnego, znacznie mniejszego budynku (z początku XIII w.) Budynek jest dwupoziomowy z dwoma narożnymi pawilonami w ścianie frontowej. Wnętrze klasztoru zawiera kilka interesujących rzeźbi obrazów, godne uwagi są również piękne refektarze. Od 1870 roku pracują tu siostry Kongregacji Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza.

INFORMACJE :
Sanktuarium Św. Jadwigi
Księża Salwatorianie
ul. Jana Pawła II 3
55-100 Trzebnica
Tel: (071) 312 11 18 , 312 14 15
Fax: (071) 387 07 13
shape