shape
ARS, Francja

miejsce posługi kapłańskiej św. Jana Marii Vianney
KULT ŚWIĘTYCH  
shape